≡ Menu

Voorwaarden

Betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten. Bendevanblitzz.NL zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen. Voor diensten dient het bedrag, na de uitvoering, binnen 15 dagen te zijn betaald. Bij betalingsachterstand, krijgt u een betalingsherinnering en een boeterente. Deze rente is voor bedrijven de marginale toewijzingsrente van de Europese Centrale Bank, plus 7%. Voor consumenten is dit de herfinancieringsrente van de Europese Centrale bank plus 2,25%.

Bezorg kosten

Bendevanblitzz.NL brengt een bijdrage in verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland bedraagt €5,50 per bestelling, voor pakketten tot 10 kg. Voor brievenbuspost geld een lager bedrag naar gelang het gewicht van het pakket. Leveringen buiten Nederland zijn mogelijk.

Bestelling en levertijd

Na ontvangst van het bestelformulier krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag binnen is, worden de bestelde artikelen doorgaans op werkdagen voor 18:00 verzonden. Op afspraak kunt u de producten ook ophalen. Bendevanblitzz.NL gebruikt de opgegeven tekst van het bestelformulier en is niet verantwoordelijk voor daarin gemaakte fouten. Aan het niet tijdig doorgeven van veranderingen of eventueel herstel van deze fouten kunnen kosten verbonden zijn.

Retourneren

Als een artikel bij aankomst niet goed of beschadigd is, kunt u het retour sturen. Stuur binnen 7 dagen na ontvangst een e-mail waarin u vermeldt dat u het artikel wilt ruilen of retour wilt sturen. Daarbij vermeldt u de reden van retour, uw email adres en/of telefoonnummer en uw rekeningnummer.
Het artikel moet binnen 14 dagen, ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd verzonden worden. Als Bendevanblitzz.NL het artikel retour heeft ontvangen krijgt u een e-mail ter bevestiging en wordt het bedrag binnen 7 dagen teruggestort op uw rekening.

Bendevanblitzz.NL behoudt zich voorts het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat, dat het artikel is gebruikt, ten gevolge van gebruik is beschadigd, schade ten gevolge van onzorgvuldig verpakken van het product, of de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.
Dit geldt tevens voor de situatie waarbij het retourneren van de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn gemeld of na melding binnen 14 dagen na levering zijn geretourneerd.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Bendevanblitzz.NL. Op verzoek zendt Bendevanblitzz.NL u een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

Garantie

Bendevanblitzz.NL staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en kleine verschillen in het ontwerp. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het niet in acht nemen van onderhoudsadvies of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant, vallen niet onder de garantie.

Overmacht

Bendevanblitzz.NL is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie.

Privacy

Bendevanblitzz.NL geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Bendevanblitzz.NL gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestelling.

© Bendevanblitzz.NL 2015